องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566 – 2570 [ 19 ธ.ค. 2565 ]29
2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 -2565) [ 4 ม.ค. 2565 ]87
3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 14 พ.ค. 2564 ]103
4 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 14 มี.ค. 2564 ]105
5 แผน-ปปช.ส่วนที่-3 [ 14 มี.ค. 2564 ]100
6 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ [ 14 มี.ค. 2564 ]95
7 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ [ 14 มี.ค. 2564 ]106
8 คำสั่งคณะทำงาน [ 14 มี.ค. 2564 ]99
9 แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 14 มี.ค. 2564 ]99