องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 -2565) [ 4 ม.ค. 2565 ]32
2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 14 พ.ค. 2564 ]37
3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 14 มี.ค. 2564 ]36
4 แผน-ปปช.ส่วนที่-3 [ 14 มี.ค. 2564 ]37
5 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ [ 14 มี.ค. 2564 ]33
6 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ [ 14 มี.ค. 2564 ]40
7 คำสั่งคณะทำงาน [ 14 มี.ค. 2564 ]39
8 แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 14 มี.ค. 2564 ]37