องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 ม.ค. 2565 ]90
2 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 13 ต.ค. 2564 ]86
3 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 7 ต.ค. 2564 ]78
4 การชำระภาษีป้าย [ 5 ต.ค. 2564 ]86