องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารส่วนบุคคลของหนักงานส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2566 ]3
2 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารส่วนบุคคลของหนักงานส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2566 ]2
3 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กร [ 1 ก.พ. 2566 ]2
4 ประกาศหลักเเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน [ 22 เม.ย. 2565 ]3
5 กำหนดหลักเกณพ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 8 ต.ค. 2564 ]60
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 8 ต.ค. 2564 ]59
7 ประกาศ กทจ. กอบต. [ 8 ต.ค. 2564 ]54
8 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา [ 7 ต.ค. 2564 ]56
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกพนักงาน [ 15 พ.ค. 2562 ]1