องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 13 ต.ค. 2564 ]43
2 เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์อีเล็คทรอนิก [ 13 ต.ค. 2564 ]33
3 แบบฟอร์มโครงการ [ 13 ต.ค. 2564 ]33
4 แบบฟอร์มเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 12 ก.พ. 2561 ]38
5 แบบฟอร์มคำขอดูข้อมูลข่าวสาร [ 12 ก.พ. 2561 ]41
6 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ [ 12 ก.พ. 2561 ]52
7 แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 12 ก.พ. 2561 ]44
8 แบบฟอร์มเสนอโครงการ [ 12 ก.พ. 2561 ]44
9 แบบฟอร์มคำขอใช้รถน้ำ [ 12 ก.พ. 2561 ]41
10 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน [ 12 ก.พ. 2561 ]45
11 แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอด [ 12 ก.พ. 2561 ]38
12 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป [ 26 พ.ค. 2559 ]35
13 แบบฟอร์มซ่อมไฟฟ้าศาธารณะ [ 26 พ.ค. 2559 ]38
14 แบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิช [ 26 พ.ค. 2559 ]39
15 แบบฟอร์มลงทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 26 พ.ค. 2559 ]39