องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 8 ก.พ. 2566 ]2
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนจริยธรรม [ 7 ก.พ. 2566 ]3
3 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน ( กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานร่วมกันในองค์กร) ปี 2566 [ 12 ก.ย. 2565 ]2