องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง (2558 - 2560)

    รายละเอียดข่าว

แผนอัตรากำลัง(2558 – 2560)
 
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.ตาพระยา

 
         กรอบโครงสร้างส่วนราชการของ อบต. ตาพระยา

 
   


    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง (2558 - 2560)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ