องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
ศูนย์ สปสช.ตำบลตาพระยา


ประชุมคณะกรรมการ สปสช.ตำบลตาพระยา

    รายละเอียดข่าว

ประธานกรรมการคณะทำงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลตาพระยา ได้ประชุมปรึกษาหาแนวทางการดำเนินงาน และวางแผนขั้นตอนการดำเนินงาน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตาพระยา และได้ให้ทางหมู่บ้าน โรงพยาบาบส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลตาพระยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้เสนอขอโครงการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมทัพพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

    เอกสารประกอบ

ประชุมคณะกรรมการ สปสช.ตำบลตาพระยา
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ