องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภา

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้จัดการประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2560  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ