องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 - 2563)

    รายละเอียดข่าว

    องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ครั้งที้่ 1/2562  (2561 - 2563) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ

ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 - 2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ