องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


กฏบัตร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ กฏบัตร
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ