องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ