องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ