องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 
บทเพลง "เดินตามฝัน"
 
การป้องกันโรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
 
วีดีทัศน์นำเสนอ อบต ตาพระยา62
 
88 พรรษา พ่อของแผ่นดิน
 
รูปแบบการเกษตรผสมผสาน
 
เกษตรพอเพียง ลุงเขียว
 
มันสำปะหลังระบบน้ำหยด 4
 
มันสำปะหลังระบบน้ำหยด 5
 
มันสำปะหลังระบบน้ำหยด3
 
มันสำปะหลังระบบน้ำหยด2
 
มันสำปะหลังระบบน้ำหยด1
 
สรรเสริญพระบารมี
 
อยู่..อย่างจงรัก ตาย..อย่างภักดี
 
ทหารพระราชา
 
ของขวัญจากก้อนดิน
 
King of king
 
ขอเป็นข้ารองบาท...ทุกชาติไป
 
ผู้ปิดทองหลังพระ
 
ในหลวง..ที่สุดของหัวใจ
 
ทำไม..คนไทยถึงรักในหลวง
 
รักในหลวง...ต้องดู
 
ค่านิยม 12 ประการ
 
รูปที่มีทุกบ้าน
 
ต้นไม้ของพ่อ
 
วันพรุ่งนี้
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
 
ตามรอยพระราชา
 
ในหลวงของแผ่นดิน
 
ครองแผ่นดินโดยธรรม