องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]24
2 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]35
3 ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีป้าย ประจำปีพ.ศ. 2565 [ 17 ธ.ค. 2564 ]32
4 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสทอรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง [ 16 ธ.ค. 2564 ]44
5 ประกาศ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]45
6 ประกาศ เรื่องการออกสำราจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]39
7 ประกาศ เรื่องแผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]36
8 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]39
9 จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ (ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564) [ 21 ก.ย. 2564 ]36
10 จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ (ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2564) [ 16 มิ.ย. 2564 ]37
11 จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ (ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564) [ 17 มี.ค. 2564 ]36
12 จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ (ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563) [ 23 ธ.ค. 2563 ]36
13 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 ส.ค. 2563 ]42
14 จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]41
15 จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]31
16 ประกาศขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]42
17 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 พ.ค. 2563 ]33
18 จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ (ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564) [ 17 มี.ค. 2563 ]32
19 จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]37
20 คู่มือประชาชน แผ่นพับภาษีป้าย [ 1 ม.ค. 2563 ]32
 
หน้า 1|2|3