องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดระยะเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]31
2 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ประจำปี พ.ศ.2566 - 2569 [ 9 ธ.ค. 2565 ]39
3 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศ เรื่อง ขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 8 ธ.ค. 2565 ]33
4 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนด [ 1 ธ.ค. 2565 ]32
5 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]80
6 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]93
7 ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีป้าย ประจำปีพ.ศ. 2565 [ 17 ธ.ค. 2564 ]89
8 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสทอรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง [ 16 ธ.ค. 2564 ]135
9 ประกาศ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]141
10 ประกาศ เรื่องการออกสำราจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]116
11 ประกาศ เรื่องแผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]100
12 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]104
13 จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ (ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564) [ 21 ก.ย. 2564 ]98
14 จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ (ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2564) [ 16 มิ.ย. 2564 ]98
15 จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ (ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564) [ 17 มี.ค. 2564 ]100
16 จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ (ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563) [ 23 ธ.ค. 2563 ]99
17 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 ส.ค. 2563 ]130
18 จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]134
19 จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]89
20 ประกาศขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]136
 
หน้า 1|2|3