องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]26
2 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]26
3 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8-9/2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]27
4 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]29
5 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]26
6 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]29
7 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา [ 3 ต.ค. 2565 ]23
8 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 3 ต.ค. 2565 ]22
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราการ พ.ศ. 2540 [ 4 ก.พ. 2565 ]91
10 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2564 [ 1 ก.พ. 2565 ]142
11 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2564 [ 1 ก.พ. 2565 ]88
12 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2564 [ 1 ก.พ. 2565 ]96
13 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2564 [ 1 ก.พ. 2565 ]97
14 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]92
15 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 26 พ.ย. 2564 ]96
16 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]94
17 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]95
18 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]109
19 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]90
20 รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]97
 
หน้า 1|2