องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]1
2 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]1
3 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8-9/2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]3
4 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]3
5 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]3
6 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]3
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราการ พ.ศ. 2540 [ 4 ก.พ. 2565 ]63
8 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2564 [ 1 ก.พ. 2565 ]109
9 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2564 [ 1 ก.พ. 2565 ]60
10 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2564 [ 1 ก.พ. 2565 ]64
11 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2564 [ 1 ก.พ. 2565 ]66
12 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]63
13 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 26 พ.ย. 2564 ]64
14 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]67
15 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]68
16 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]71
17 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]64
18 รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]72
19 รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]68
20 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 3 พ.ย. 2564 ]67
 
หน้า 1|2