องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราการ พ.ศ. 2540 [ 4 ก.พ. 2565 ]33
2 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2564 [ 1 ก.พ. 2565 ]44
3 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2564 [ 1 ก.พ. 2565 ]31
4 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2564 [ 1 ก.พ. 2565 ]36
5 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2564 [ 1 ก.พ. 2565 ]34
6 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]31
7 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 26 พ.ย. 2564 ]31
8 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]34
9 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]35
10 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]34
11 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]32
12 รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]40
13 รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]36
14 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 3 พ.ย. 2564 ]34
15 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 1 ต.ค. 2564 ]33
16 คู่มือการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 1 ต.ค. 2564 ]36
17 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 1 ต.ค. 2564 ]33
18 ผังลดขั้นตอนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา [ 1 ต.ค. 2564 ]44
19 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ 1 ต.ค. 2564 ]34
20 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 9 ก.ย. 2564 ]35
 
หน้า 1|2