องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 27 เม.ย. 2566 ]27
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]27
3 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]21
4 รายงานผลการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2565 ]82
5 รายงานการติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2565 ]79