องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 178 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 พ.ย. 2566 ]1
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว [ 15 พ.ย. 2566 ]8
3 ยกเลิกประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน [ 7 พ.ย. 2566 ]9
4 ยกเลิกประกาศ ประกาศราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้วอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 พ.ย. 2566 ]5
5 ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านกุดเวียน (จำนวน 2 จุด) [ 11 ต.ค. 2566 ]18
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566) [ 2 ต.ค. 2566 ]4
7 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านกุดเวียน (จำนวน 2 จุด) [ 19 ก.ย. 2566 ]19
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 [ 13 ก.ค. 2566 ]15
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส [ 16 พ.ค. 2566 ]7
10 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว [ 28 เม.ย. 2566 ]26
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 [ 28 เม.ย. 2566 ]16
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปางลาง - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ (บ้านตะโก) ตำบลตาพระยา (รหัสสายทาง สก.ถ.๒๘๐๐๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 เม.ย. 2566 ]35
13 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปางลาง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 348 (บ้านตะโก) ตำบลตาพระยา (รหัสสาย สก.ถ.28006) [ 21 มี.ค. 2566 ]29
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 [ 30 ม.ค. 2566 ]17
15 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัส [ 29 ธ.ค. 2565 ]25
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]15
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านป่าซอง [ 28 ก.ย. 2565 ]47
18 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]55
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านป่าซอง [ 15 ก.ย. 2565 ]51
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ (สายบ้านนางสายทอง รุ่งเรือง) [ 5 ก.ย. 2565 ]51
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9