องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านป่าซอง [ 28 ก.ย. 2565 ]0
2 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]5
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านป่าซอง [ 15 ก.ย. 2565 ]5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ (สายบ้านนางสายทอง รุ่งเรือง) [ 5 ก.ย. 2565 ]5
5 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านเนินสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 ส.ค. 2565 ]13
6 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]13
7 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด51-80 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 มิ.ย. 2565 ]41
8 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 มิ.ย. 2565 ]31
9 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 มี.ค. 2565 ]41
10 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 มี.ค. 2565 ]36
11 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 2 มี.ค. 2565 ]39
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]31
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแก้วเพชรพลอย [ 15 มิ.ย. 2564 ]33
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]38
15 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยการ OVER-LAY บนพื้นถนนลาดยางเดิม สายบ้านปางลาง หมู่ที่ 2 บ้านกุดเวียน หมู่ที่ 4 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มี.ค. 2564 ]35
16 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยการ OVER-LAY บนพื้นถนนลาดยางเดิม สายบ้านปางลาง หมู่ที่ 2 บ้านกุดเวียน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.พ. 2564 ]34
17 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]44
18 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ม.ค. 2564 ]33
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]35
20 ใบตรวจรับการจ้าง 1 โครงการ [ 11 ม.ค. 2564 ]35
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9