องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 166 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว [ 28 เม.ย. 2566 ]6
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปางลาง - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ (บ้านตะโก) ตำบลตาพระยา (รหัสสายทาง สก.ถ.๒๘๐๐๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 เม.ย. 2566 ]11
3 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปางลาง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 348 (บ้านตะโก) ตำบลตาพระยา (รหัสสาย สก.ถ.28006) [ 21 มี.ค. 2566 ]11
4 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัส [ 29 ธ.ค. 2565 ]7
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านป่าซอง [ 28 ก.ย. 2565 ]32
6 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]31
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านป่าซอง [ 15 ก.ย. 2565 ]37
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ (สายบ้านนางสายทอง รุ่งเรือง) [ 5 ก.ย. 2565 ]33
9 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านเนินสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 ส.ค. 2565 ]45
10 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]40
11 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด51-80 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 มิ.ย. 2565 ]97
12 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 มิ.ย. 2565 ]59
13 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 มี.ค. 2565 ]68
14 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 มี.ค. 2565 ]66
15 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 2 มี.ค. 2565 ]66
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]57
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแก้วเพชรพลอย [ 15 มิ.ย. 2564 ]61
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]69
19 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยการ OVER-LAY บนพื้นถนนลาดยางเดิม สายบ้านปางลาง หมู่ที่ 2 บ้านกุดเวียน หมู่ที่ 4 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มี.ค. 2564 ]68
20 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยการ OVER-LAY บนพื้นถนนลาดยางเดิม สายบ้านปางลาง หมู่ที่ 2 บ้านกุดเวียน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.พ. 2564 ]68
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9