องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 11 ต.ค. 2565 ]22
2 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 11 ต.ค. 2565 ]22
3 คำสั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับร้องเรียน/ร้องทุขก์ [ 11 ต.ค. 2565 ]22
4 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 11 ต.ค. 2565 ]22
5 ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 25 มี.ค. 2565 ]73