องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ธ.ค. 2566 ]1
2 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]2
3 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]2
4 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]1
5 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปี66 [ 4 ต.ค. 2565 ]33
6 กฎบัตร ปี2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]38
7 ควบคุมภายใน [ 25 พ.ย. 2564 ]103
8 กฏบัตร [ 25 พ.ย. 2564 ]125
9 บริหารความเสี่ยง [ 25 พ.ย. 2564 ]100
10 แผนงานควบคุมภายใน ประจำปี 2561 [ 21 มี.ค. 2561 ]112