องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  การออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม...[วันที่ 2023-05-10][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "แยกก่อนทิ้ง"...[วันที่ 2023-04-27][ผู้อ่าน 46]
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำ...[วันที่ 2023-04-21][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรา...[วันที่ 2023-04-18][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ตำบลตาพระยา ...[วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ...[วันที่ 2023-04-10][ผู้อ่าน 161]
 
  พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพ...[วันที่ 2023-03-31][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการพัฒนาส่งเสริมและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางสังค...[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 32]
 
  ประชาสัมพันธ์ โครงการ "แข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยา...[วันที่ 2023-03-20][ผู้อ่าน 105]
 
  ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอัคคีภัย [วันที่ 2023-03-13][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตใน...[วันที่ 2023-03-09][ผู้อ่าน 9]
 
  เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและอยู่ตามลำพัง (เพ...[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 46]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35