องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  โครงการตามพระราชดำริและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ ป...[วันที่ 2023-12-26][ผู้อ่าน 31]
 
  กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-10-25][ผู้อ่าน 60]
 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ...[วันที่ 2023-10-24][ผู้อ่าน 72]
 
  โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครง...[วันที่ 2023-10-19][ผู้อ่าน 53]
 
  กิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระ...[วันที่ 2023-10-19][ผู้อ่าน 44]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ตามโค...[วันที่ 2023-10-19][ผู้อ่าน 57]
 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแซนโฎนตา[วันที่ 2023-10-12][ผู้อ่าน 36]
 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน "โคร...[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 15]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว...[วันที่ 2023-09-22][ผู้อ่าน 48]
 
  โครงการสนับสนุนส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและอบรมวินั...[วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 50]
 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรุกล้ำที่สาธารณะ หมู่ 5 บ้าน...[วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 17]
 
  โคงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อม...[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 44]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39