องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  ฉีดยาพ่นยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2024-06-26][ผู้อ่าน 4]
 
  การหยอดทรายอะเบทและพ่นหมอกควัน[วันที่ 2024-06-26][ผู้อ่าน 0]
 
  ประเมิน LPA[วันที่ 2024-06-24][ผู้อ่าน 9]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพรยา[วันที่ 2024-06-18][ผู้อ่าน 8]
 
  ต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 1 ถนนศรีเพ็ญ[วันที่ 2024-06-11][ผู้อ่าน 14]
 
  ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมิถุนาย...[วันที่ 2024-06-10][ผู้อ่าน 15]
 
  วันเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2[วันที่ 2024-06-07][ผู้อ่าน 21]
 
  มอบเกียรติบัตร ประกาศชมเชย แก่ผู้มาชำระภาษีตรงเวลา...[วันที่ 2024-06-07][ผู้อ่าน 20]
 
  งานป้องกันสำนักปลัด มอบสังกะสีและกระเบื้อง บ้านร่ม...[วันที่ 2024-06-04][ผู้อ่าน 12]
 
   พิธีถวายเครื่องราชสักการและวางพานพุ่มและพิธีจุดเท...[วันที่ 2024-06-03][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกา...[วันที่ 2024-06-03][ผู้อ่าน 19]
 
  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดตาพระยา เนื่อง...[วันที่ 2024-06-03][ผู้อ่าน 16]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39