องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ตำบลตาพระยา ...[วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ...[วันที่ 2023-04-10][ผู้อ่าน 168]
 
  พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพ...[วันที่ 2023-03-31][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการพัฒนาส่งเสริมและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางสังค...[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 42]
 
  ประชาสัมพันธ์ โครงการ "แข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยา...[วันที่ 2023-03-20][ผู้อ่าน 115]
 
  ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอัคคีภัย [วันที่ 2023-03-13][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตใน...[วันที่ 2023-03-09][ผู้อ่าน 16]
 
  เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและอยู่ตามลำพัง (เพ...[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 55]
 
  อบต.ตาพระยาขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตอบแบบวัดการรั...[วันที่ 2023-02-09][ผู้อ่าน 84]
 
  ซ่อมแซมผิวถนนที่ได้รับความเสียหายในตำบลตาพระยา[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 65]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาเข้าร่วมโครงการส่งนักก...[วันที่ 2023-01-23][ผู้อ่าน 70]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา จัดกิจกรรมงานวันเด็กแ...[วันที่ 2023-01-16][ผู้อ่าน 69]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36