องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา มอบวัสดุปรับปรุงซ่อมแ...[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 82]
 
  การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงดูดเลือดสัตว์[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 97]
 
  สอบถามข้อเท็จจริง กรณีผู้ยื่นคำร้องขอรับค่าพาหนะเพ...[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 84]
 
  ล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำของหมู่บ้าน[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 112]
 
  ลงพื้นที่สำรวจและให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเด...[วันที่ 2022-05-17][ผู้อ่าน 150]
 
  การมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 105]
 
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ...[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 106]
 
  โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับค...[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 88]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒน...[วันที่ 2022-05-05][ผู้อ่าน 111]
 
  โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงก...[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 127]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 119]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรา...[วันที่ 2022-04-18][ผู้อ่าน 115]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32