องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  การออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน...[วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 64]
 
  โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันบรรเทา...[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 73]
 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลตาพระยา ประจำปีงบ...[วันที่ 2023-09-06][ผู้อ่าน 51]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานร่วมกันในอง...[วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อน...[วันที่ 2023-08-31][ผู้อ่าน 10]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเ...[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 44]
 
  โครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันโ...[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 75]
 
  โครงการทำบุญเยี่ยมวัดงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปีงบประ...[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 102]
 
  วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 47]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 64]
 
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 [วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 31]
 
  การออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม...[วันที่ 2023-08-10][ผู้อ่าน 31]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39