องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  รับมอบถุงยังชีพแก่คนพิการ กลุ่มเปราะบาง[วันที่ 2023-06-07][ผู้อ่าน 30]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิน...[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนตำบ...[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 37]
 
  ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ...[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 32]
 
  ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ...[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 70]
 
  การฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเผชิญเหต...[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 26]
 
  พิธีมอบขาเทียม และรถเข็นวีลแชร์ ของมูลนิธิไอแคร์ปร...[วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 22]
 
  การออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม...[วันที่ 2023-05-10][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "แยกก่อนทิ้ง"...[วันที่ 2023-04-27][ผู้อ่าน 74]
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำ...[วันที่ 2023-04-21][ผู้อ่าน 51]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรา...[วันที่ 2023-04-18][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ตำบลตาพระยา ...[วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 53]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38