องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายแม่ว...[วันที่ 2022-04-11][ผู้อ่าน 121]
 
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี...[วันที่ 2022-04-08][ผู้อ่าน 133]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี[วันที่ 2022-04-07][ผู้อ่าน 115]
 
  โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 166]
 
  โครงการ"ปฏิบัติธรรมประจำปี 2565" ณ วัดกุดเตย หมู่ท...[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 234]
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยใ...[วันที่ 2022-03-11][ผู้อ่าน 320]
 
  เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายการขจัดความยากจนและพัฒ...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 134]
 
  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ขององค์การบร...[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 140]
 
  อบต.ตาพระยา ออกพื้นที่เก็บข้อมูลปรับปรุงซ่อมแซมบ้...[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 154]
 
  อบต.ตาพระยา ออกตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่...[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 169]
 
  การประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลตาพร...[วันที่ 2022-02-02][ผู้อ่าน 200]
 
  อบต.ตาพระยา ออกตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้ผู้ที่ถ...[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 166]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32