องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  กิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระ...[วันที่ 2023-10-19][ผู้อ่าน 39]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ตามโค...[วันที่ 2023-10-19][ผู้อ่าน 46]
 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแซนโฎนตา[วันที่ 2023-10-12][ผู้อ่าน 32]
 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน "โคร...[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 11]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว...[วันที่ 2023-09-22][ผู้อ่าน 45]
 
  โครงการสนับสนุนส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและอบรมวินั...[วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 49]
 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรุกล้ำที่สาธารณะ หมู่ 5 บ้าน...[วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 13]
 
  โคงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อม...[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 38]
 
  การออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน...[วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 60]
 
  โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันบรรเทา...[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 66]
 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลตาพระยา ประจำปีงบ...[วันที่ 2023-09-06][ผู้อ่าน 48]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานร่วมกันในอง...[วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 31]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38