องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  โครงการส่งเสริมเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ ประจำปี 2561[วันที่ 2018-05-30][ผู้อ่าน 925]
 
  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ [วันที่ 2018-05-30][ผู้อ่าน 517]
 
  โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ปร...[วันที่ 2018-05-24][ผู้อ่าน 487]
 
  โครงการปลูกป่าอาเซียน ประจำปี 2561[วันที่ 2018-05-22][ผู้อ่าน 442]
 
  โครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในเขตพื้นที่ตำบลต...[วันที่ 2018-05-16][ผู้อ่าน 518]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...[วันที่ 2018-05-11][ผู้อ่าน 498]
 
  โครงการตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ผู้ยากไร้[วันที่ 2018-05-09][ผู้อ่าน 568]
 
  โครงการช่วยเหลือปัญหาให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย [วันที่ 2018-05-08][ผู้อ่าน 595]
 
  โครงการประชุมเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2018-05-04][ผู้อ่าน 487]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทสกาลสงกร...[วันที่ 2018-04-17][ผู้อ่าน 797]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลตาพระยา ประจำปี 2...[วันที่ 2018-04-10][ผู้อ่าน 664]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด องค์การบร...[วันที่ 2018-04-03][ผู้อ่าน 606]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31หน้า 32|33|34|35|36|37|38|39