องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  โครงการกิจกรรมวันจักรี[วันที่ 2019-04-06][ผู้อ่าน 369]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา[วันที่ 2019-04-05][ผู้อ่าน 481]
 
  โครงการการออกบริการรับชำระภาษี นอกพื้นที่ ประจำปี ...[วันที่ 2019-03-28][ผู้อ่าน 409]
 
  ฉีดพ่นยุงลาย[วันที่ 2019-03-21][ผู้อ่าน 647]
 
  โครงการปฏิบัติธรรม ประจำปี 2562[วันที่ 2019-03-14][ผู้อ่าน 327]
 
  ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้าน...[วันที่ 2019-03-05][ผู้อ่าน 474]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ...[วันที่ 2019-02-25][ผู้อ่าน 432]
 
  โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน[วันที่ 2019-02-22][ผู้อ่าน 433]
 
  โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 62[วันที่ 2019-01-11][ผู้อ่าน 445]
 
  มอบสิ่งของสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว[วันที่ 2019-01-09][ผู้อ่าน 969]
 
  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน...[วันที่ 2019-01-09][ผู้อ่าน 133757730]
 
  โครงการประเพณีสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทง ประจำปี 2561[วันที่ 2018-11-23][ผู้อ่าน 548]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27หน้า 28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38