องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  ภาพกิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557[วันที่ 2014-11-06][ผู้อ่าน 669]
 
  12 ค่านิยมหลักของคนไทย[วันที่ 2014-11-05][ผู้อ่าน 506]
 
  การแข่งขันทักษะกู้ชีพ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 255...[วันที่ 2014-09-26][ผู้อ่าน 804]
 
  การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน แก่ประชาชนในพื้นที...[วันที่ 2014-09-26][ผู้อ่าน 557]
 
  อบต.ตาพระยา เข้าร่วมมหกรรมจังหวัดสระแก้วรวมพลัง "ส...[วันที่ 2014-09-18][ผู้อ่าน 605]
 
  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านพืช[วันที่ 2014-08-16][ผู้อ่าน 527]
 
  โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ2557 [วันที่ 2014-08-16][ผู้อ่าน 598]
 
  โครงการฉัดวัคซีนป้องกันโรดพิษสุนัขบ้า ประจำปี2557[วันที่ 2014-08-15][ผู้อ่าน 534]
 
  อบรมและศึกษาดูงามตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ...[วันที่ 2014-08-15][ผู้อ่าน 535]
 
  สร้างถนนแก้วเพชรพลอย[วันที่ 2014-08-15][ผู้อ่าน 476]
 
  สาธารณภัย อปพร[วันที่ 2014-08-15][ผู้อ่าน 489]
 
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[วันที่ 0000-00-00][ผู้อ่าน 532]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29หน้า 30|31|32