องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทสกาลสงกร...[วันที่ 2018-04-17][ผู้อ่าน 788]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลตาพระยา ประจำปี 2...[วันที่ 2018-04-10][ผู้อ่าน 659]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด องค์การบร...[วันที่ 2018-04-03][ผู้อ่าน 598]
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร...[วันที่ 2018-03-26][ผู้อ่าน 570]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด องค์การบร...[วันที่ 2018-03-26][ผู้อ่าน 491]
 
  โครงการวัน อปพร. ประัจำปีงบประมาณ 2561[วันที่ 2018-03-22][ผู้อ่าน 466]
 
  โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2561[วันที่ 2018-03-21][ผู้อ่าน 491]
 
  โครงการกิจกรรมร่วมงานวันท้องถิ่น ประจำปี 2561[วันที่ 2018-03-18][ผู้อ่าน 536]
 
  สาธิตการลงคะแนนเลือกตั้ง แบบอิเล็กทรอนิกส์[วันที่ 2018-03-16][ผู้อ่าน 332]
 
  โครงการปฏิบัติธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561[วันที่ 2018-03-14][ผู้อ่าน 271]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด องค์การบร...[วันที่ 2018-02-27][ผู้อ่าน 674]
 
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงา...[วันที่ 2018-02-12][ผู้อ่าน 758]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29หน้า 30|31|32|33|34|35|36