องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  โครงการวัน อปพร. ประัจำปีงบประมาณ 2561[วันที่ 2018-03-22][ผู้อ่าน 449]
 
  โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2561[วันที่ 2018-03-21][ผู้อ่าน 475]
 
  โครงการกิจกรรมร่วมงานวันท้องถิ่น ประจำปี 2561[วันที่ 2018-03-18][ผู้อ่าน 517]
 
  สาธิตการลงคะแนนเลือกตั้ง แบบอิเล็กทรอนิกส์[วันที่ 2018-03-16][ผู้อ่าน 290]
 
  โครงการปฏิบัติธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561[วันที่ 2018-03-14][ผู้อ่าน 249]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด องค์การบร...[วันที่ 2018-02-27][ผู้อ่าน 638]
 
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงา...[วันที่ 2018-02-12][ผู้อ่าน 739]
 
  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561[วันที่ 2018-01-16][ผู้อ่าน 535]
 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560[วันที่ 2017-11-03][ผู้อ่าน 619]
 
  โครงการแซนโฎนตา ประจำปี 2560[วันที่ 2017-09-19][ผู้อ่าน 555]
 
  โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับฝ่ายบริหาร สมาช...[วันที่ 2017-08-15][ผู้อ่าน 505]
 
  การจัดงาน 12 สิงหา 2560[วันที่ 2017-08-12][ผู้อ่าน 555]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28หน้า 29|30|31|32|33|34|35