องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  โครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี พ.ศ. 2561[วันที่ 2018-10-24][ผู้อ่าน 576]
 
  โครงการกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพร...[วันที่ 2018-10-23][ผู้อ่าน 458]
 
  โครงการน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปร...[วันที่ 2018-10-15][ผู้อ่าน 402]
 
  โครงการประเพณีแซนโฏนตา ประจำปีพ.ศ. 2561[วันที่ 2018-10-09][ผู้อ่าน 782]
 
  โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและโภชนาการในผู้สูงอาย...[วันที่ 2018-09-20][ผู้อ่าน 439]
 
  โครงการทำบุญเยี่ยมวัดงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 256...[วันที่ 2018-09-17][ผู้อ่าน 471]
 
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดองค์กรให้แก่ผู...[วันที่ 2018-09-10][ผู้อ่าน 597]
 
  “โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ...[วันที่ 2018-08-23][ผู้อ่าน 1366]
 
  โครงการอำเภอเคลื่อนที่ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว[วันที่ 2018-08-23][ผู้อ่าน 584]
 
  โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอ...[วันที่ 2018-08-15][ผู้อ่าน 605]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้กำโครงการเฉลิมพระช...[วันที่ 2018-08-14][ผู้อ่าน 564]
 
  โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก...[วันที่ 2018-07-31][ผู้อ่าน 570]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28หน้า 29|30|31|32|33|34|35|36|37|38