องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  โครงการตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ผู้ยากไร้[วันที่ 2018-05-09][ผู้อ่าน 565]
 
  โครงการช่วยเหลือปัญหาให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย [วันที่ 2018-05-08][ผู้อ่าน 592]
 
  โครงการประชุมเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2018-05-04][ผู้อ่าน 483]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทสกาลสงกร...[วันที่ 2018-04-17][ผู้อ่าน 791]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลตาพระยา ประจำปี 2...[วันที่ 2018-04-10][ผู้อ่าน 660]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด องค์การบร...[วันที่ 2018-04-03][ผู้อ่าน 600]
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร...[วันที่ 2018-03-26][ผู้อ่าน 572]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด องค์การบร...[วันที่ 2018-03-26][ผู้อ่าน 492]
 
  โครงการวัน อปพร. ประัจำปีงบประมาณ 2561[วันที่ 2018-03-22][ผู้อ่าน 467]
 
  โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2561[วันที่ 2018-03-21][ผู้อ่าน 492]
 
  โครงการกิจกรรมร่วมงานวันท้องถิ่น ประจำปี 2561[วันที่ 2018-03-18][ผู้อ่าน 537]
 
  สาธิตการลงคะแนนเลือกตั้ง แบบอิเล็กทรอนิกส์[วันที่ 2018-03-16][ผู้อ่าน 333]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30หน้า 31|32|33|34|35|36|37|38