องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการ...[วันที่ 2020-03-10][ผู้อ่าน 396]
 
  โครงการปฏิบัติธรรม[วันที่ 2020-03-04][ผู้อ่าน 353]
 
  โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอตาพ...[วันที่ 2020-01-22][ผู้อ่าน 882]
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอง...[วันที่ 2020-01-16][ผู้อ่าน 364]
 
  โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563[วันที่ 2020-01-14][ผู้อ่าน 171]
 
  จัดกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลผู้ทำประโยชน์...[วันที่ 2020-01-02][ผู้อ่าน 175]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ[วันที่ 2019-11-18][ผู้อ่าน 418]
 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562[วันที่ 2019-11-12][ผู้อ่าน 771]
 
  โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดื...[วันที่ 2019-10-09][ผู้อ่าน 379]
 
  โครงการงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี พ...[วันที่ 2019-09-27][ผู้อ่าน 479]
 
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ้ายพ...[วันที่ 2019-09-16][ผู้อ่าน 402]
 
  โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริย...[วันที่ 2019-09-02][ผู้อ่าน 456]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26หน้า 27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39