องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม...[วันที่ 2023-01-05][ผู้อ่าน 65]
 
  อบต.ตาพระยาทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566[วันที่ 2023-01-05][ผู้อ่าน 71]
 
  อบต.ตาพระยารณรงค์สวมหมวกนิรภัย [วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 66]
 
  อบต.ตาพระยา ร่วมกับอำเภอตาพระยา /สาธารณสุข อำเภอ /...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 56]
 
  อบต.ตาพระยา สนับสนุนบุคลากรเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบ...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 65]
 
  ตรวจเช็คสภาพยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระย...[วันที่ 2022-12-23][ผู้อ่าน 59]
 
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพร...[วันที่ 2022-12-22][ผู้อ่าน 73]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด...[วันที่ 2022-12-06][ผู้อ่าน 71]
 
  กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พร...[วันที่ 2022-12-06][ผู้อ่าน 83]
 
  กิจกรรม Kick off โครงการลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน [วันที่ 2022-11-15][ผู้อ่าน 124]
 
  การออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ...[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 201]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาระยา ได้จัดโครงการสืบสานวัฒ...[วันที่ 2022-11-09][ผู้อ่าน 43]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38