องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกา...[วันที่ 2019-04-17][ผู้อ่าน 517]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ตำบลตาพระ...[วันที่ 2019-04-09][ผู้อ่าน 535]
 
  โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดื...[วันที่ 2019-04-09][ผู้อ่าน 369]
 
  โครงการกิจกรรมวันจักรี[วันที่ 2019-04-06][ผู้อ่าน 364]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา[วันที่ 2019-04-05][ผู้อ่าน 475]
 
  โครงการการออกบริการรับชำระภาษี นอกพื้นที่ ประจำปี ...[วันที่ 2019-03-28][ผู้อ่าน 404]
 
  ฉีดพ่นยุงลาย[วันที่ 2019-03-21][ผู้อ่าน 639]
 
  โครงการปฏิบัติธรรม ประจำปี 2562[วันที่ 2019-03-14][ผู้อ่าน 318]
 
  ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้าน...[วันที่ 2019-03-05][ผู้อ่าน 447]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ...[วันที่ 2019-02-25][ผู้อ่าน 423]
 
  โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน[วันที่ 2019-02-22][ผู้อ่าน 426]
 
  โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 62[วันที่ 2019-01-11][ผู้อ่าน 439]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25หน้า 26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36