องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริ เฉลิมพระเกียร...[วันที่ 2018-07-13][ผู้อ่าน 449]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย...[วันที่ 2018-06-19][ผู้อ่าน 526]
 
  โครงการ Big cleaning day ประจำปีงบประมาณ 2561[วันที่ 2018-06-19][ผู้อ่าน 293]
 
  โครงการ Big cleaning day[วันที่ 2018-06-13][ผู้อ่าน 736]
 
  โครงการผู้ก่อการดี ประจำปี 2561[วันที่ 2018-06-01][ผู้อ่าน 906]
 
  โครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561[วันที่ 2018-05-31][ผู้อ่าน 474]
 
  โครงการส่งเสริมเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ ประจำปี 2561[วันที่ 2018-05-30][ผู้อ่าน 561]
 
  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ [วันที่ 2018-05-30][ผู้อ่าน 469]
 
  โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ปร...[วันที่ 2018-05-24][ผู้อ่าน 453]
 
  โครงการปลูกป่าอาเซียน ประจำปี 2561[วันที่ 2018-05-22][ผู้อ่าน 404]
 
  โครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในเขตพื้นที่ตำบลต...[วันที่ 2018-05-16][ผู้อ่าน 474]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...[วันที่ 2018-05-11][ผู้อ่าน 458]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23หน้า 24|25|26|27|28|29|30|31|32