องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563[วันที่ 2020-08-19][ผู้อ่าน 168]
 
  โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563[วันที่ 2020-08-17][ผู้อ่าน 164]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม...[วันที่ 2020-08-13][ผู้อ่าน 287]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พ...[วันที่ 2020-08-05][ผู้อ่าน 335]
 
  โครงการทำบุญเยี่ยมวัด งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 256...[วันที่ 2020-08-04][ผู้อ่าน 324]
 
  โครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ...[วันที่ 2020-07-31][ผู้อ่าน 284]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม...[วันที่ 2020-07-30][ผู้อ่าน 251]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ...[วันที่ 2020-07-29][ผู้อ่าน 336]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ...[วันที่ 2020-07-25][ผู้อ่าน 274]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสร...[วันที่ 2020-07-22][ผู้อ่าน 353]
 
  โครงการงานสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและพิธีหล...[วันที่ 2020-07-07][ผู้อ่าน 289]
 
  กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และการพ่นหมอกควันกำจัดย...[วันที่ 2020-07-02][ผู้อ่าน 329]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23หน้า 24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38