องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตใน...[วันที่ 2023-03-09][ผู้อ่าน 28]
 
  เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและอยู่ตามลำพัง (เพ...[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 75]
 
  อบต.ตาพระยาขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตอบแบบวัดการรั...[วันที่ 2023-02-09][ผู้อ่าน 95]
 
  ซ่อมแซมผิวถนนที่ได้รับความเสียหายในตำบลตาพระยา[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 77]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาเข้าร่วมโครงการส่งนักก...[วันที่ 2023-01-23][ผู้อ่าน 97]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา จัดกิจกรรมงานวันเด็กแ...[วันที่ 2023-01-16][ผู้อ่าน 81]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม...[วันที่ 2023-01-05][ผู้อ่าน 69]
 
  อบต.ตาพระยาทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566[วันที่ 2023-01-05][ผู้อ่าน 75]
 
  อบต.ตาพระยารณรงค์สวมหมวกนิรภัย [วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 68]
 
  อบต.ตาพระยา ร่วมกับอำเภอตาพระยา /สาธารณสุข อำเภอ /...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 60]
 
  อบต.ตาพระยา สนับสนุนบุคลากรเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบ...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 70]
 
  ตรวจเช็คสภาพยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระย...[วันที่ 2022-12-23][ผู้อ่าน 66]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39