องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิน...[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 128]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพ...[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 136]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา มอบวัสดุปรับปรุงซ่อมแ...[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 107]
 
  การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงดูดเลือดสัตว์[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 138]
 
  สอบถามข้อเท็จจริง กรณีผู้ยื่นคำร้องขอรับค่าพาหนะเพ...[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 106]
 
  ล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำของหมู่บ้าน[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 137]
 
  ลงพื้นที่สำรวจและให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเด...[วันที่ 2022-05-17][ผู้อ่าน 177]
 
  การมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 183]
 
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ...[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 138]
 
  โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับค...[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 118]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒน...[วันที่ 2022-05-05][ผู้อ่าน 143]
 
  โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงก...[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 155]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36