องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  อบต.ตาพระยา เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดศูนย์พัฒนาเด...[วันที่ 2021-11-03][ผู้อ่าน 138]
 
  อบต.ตาพระยา ออกพื้นที่ทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงล...[วันที่ 2021-11-03][ผู้อ่าน 141]
 
  อบต.ตาพระยา ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อม แ...[วันที่ 2021-11-02][ผู้อ่าน 148]
 
  อบต.ตาพระยา ออกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน...[วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 139]
 
  อบต.ตาพระยาลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ 9 บ้านนางาม เพื่อตร...[วันที่ 2021-10-29][ผู้อ่าน 138]
 
  โครงการยกระดับเศรษฐกิจ ด้านอาชีพสมาร์ทฟาร์ม ตำบลตา...[วันที่ 2021-10-29][ผู้อ่าน 157]
 
  อบต.ตาพระยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุง...[วันที่ 2021-10-27][ผู้อ่าน 134]
 
  อบต.ตาพระยา ลงพื้นที่ ทำความสะอาดศูนย์พักคอย ณ ศาล...[วันที่ 2021-10-26][ผู้อ่าน 134]
 
  ติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.อบต.แ...[วันที่ 2021-10-22][ผู้อ่าน 194]
 
  ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาช...[วันที่ 2021-10-21][ผู้อ่าน 159]
 
  อบต.ตาพระยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุง...[วันที่ 2021-10-20][ผู้อ่าน 141]
 
  อบต.ตาพระยา ลงพื้นที่ ล้างท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน[วันที่ 2021-10-19][ผู้อ่าน 138]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32