องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  โครงการ"ปฏิบัติธรรมประจำปี 2565" ณ วัดกุดเตย หมู่ท...[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 317]
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยใ...[วันที่ 2022-03-11][ผู้อ่าน 351]
 
  เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายการขจัดความยากจนและพัฒ...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 168]
 
  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ขององค์การบร...[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 177]
 
  ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ประหยัดพลังงาน[วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 23]
 
  อบต.ตาพระยา ออกพื้นที่เก็บข้อมูลปรับปรุงซ่อมแซมบ้...[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 181]
 
  อบต.ตาพระยา ออกตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่...[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 221]
 
  การประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลตาพร...[วันที่ 2022-02-02][ผู้อ่าน 227]
 
  อบต.ตาพระยา ออกตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้ผู้ที่ถ...[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 210]
 
  อบต.ตาพระยา ร่วมออกรับเคสผู้ป่วยโควิด 19 พื้นที่อำ...[วันที่ 2022-01-21][ผู้อ่าน 337]
 
  อบต.ตาพระยา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 216]
 
  อบต.ตาพระยา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการร้องเรีย...[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 293]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36