องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  อบต.ตาพระยา ลงพื้นที่สำรวจและขอข้อมูลผู้ป่วยภูมิคุ...[วันที่ 2021-09-14][ผู้อ่าน 199]
 
  เยี่ยมเสริมพลังการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20...[วันที่ 2021-09-09][ผู้อ่าน 148]
 
  โครงการบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอ...[วันที่ 2021-09-07][ผู้อ่าน 284]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำความสะอาดถนนเส้นนาง...[วันที่ 2021-09-03][ผู้อ่าน 142]
 
  โครงการจัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของม...[วันที่ 2021-09-02][ผู้อ่าน 152]
 
  มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่กักตัวในพื้นที่ อบต.ตา...[วันที่ 2021-08-31][ผู้อ่าน 126]
 
  อบต.ตาพระยา ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เส้นบ้านแก้วเพชรพลอ...[วันที่ 2021-08-20][ผู้อ่าน 136]
 
  มอบถุงยังชีพบ้านทัพสยาม หมู่ที่ 15 [วันที่ 2021-08-17][ผู้อ่าน 165]
 
  ตรวจสอบ และสอบถามข้อเท็จจริงผู้ขอรับการช่วยเหลือสำ...[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 145]
 
  อบต.ตาพระยาจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ [วันที่ 2021-08-10][ผู้อ่าน 147]
 
  เตรียมพื้นที่ทำเป็นสถานที่กักกันตัวและโรงพยาบาลสนา...[วันที่ 2021-08-09][ผู้อ่าน 151]
 
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ถูกกักกันตัวตาม...[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 337]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32