องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันทุจริต...[วันที่ 2021-03-18][ผู้อ่าน 256]
 
  ลงพื้นที่เพื่อสืบหาญาติผูู้พิการ[วันที่ 2021-03-18][ผู้อ่าน 185]
 
  โครงการสระแก้วจังหวัดสะอาด ปราศจากขยะ (Big Cleanin...[วันที่ 2021-03-17][ผู้อ่าน 250]
 
  โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2564[วันที่ 2021-03-15][ผู้อ่าน 243]
 
  โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสัญจร ประจำปี 2564[วันที่ 2021-03-09][ผู้อ่าน 127]
 
  อบต.ตาพระยา ออกพื้นที่ประชาคมการขออนุญาตใช้พื้นที่...[วันที่ 2021-03-08][ผู้อ่าน 61]
 
  อบต.ตาพระยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือก...[วันที่ 2021-03-05][ผู้อ่าน 255]
 
  ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้สูงอายุตำบลตาพระย...[วันที่ 2021-03-05][ผู้อ่าน 214]
 
  กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เน...[วันที่ 2021-03-02][ผู้อ่าน 198]
 
  จิตอาสาพระราชทาน[วันที่ 2021-03-02][ผู้อ่าน 205]
 
  อบต.ตาพระยา ให้ความร่วมมือสำนักงานพลังงานจังหวัดสร...[วันที่ 2021-02-24][ผู้อ่าน 226]
 
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ...[วันที่ 2021-02-23][ผู้อ่าน 185]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32