องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  ่ตรวจสอบข้อร้องเรียน[วันที่ 2021-04-29][ผู้อ่าน 175]
 
  มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 1...[วันที่ 2021-04-29][ผู้อ่าน 170]
 
  ซ่อมแซมถนนสัญจรภายในตำบล[วันที่ 2021-04-29][ผู้อ่าน 158]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่ตัดต...[วันที่ 2021-04-29][ผู้อ่าน 172]
 
  อบต.ตาพระยา พร้อมด้วย รพ.สต.กุดเวียน รพ.สต.นางาม ร...[วันที่ 2021-04-19][ผู้อ่าน 266]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรา...[วันที่ 2021-04-19][ผู้อ่าน 170]
 
  โครงการ"สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ"[วันที่ 2021-04-19][ผู้อ่าน 232]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอ...[วันที่ 2021-04-09][ผู้อ่าน 272]
 
  พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอ...[วันที่ 2021-04-07][ผู้อ่าน 180]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ส...[วันที่ 2021-04-02][ผู้อ่าน 176]
 
  ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา 5 ปี(2565-2569)[วันที่ 2021-04-01][ผู้อ่าน 65]
 
  กิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพร...[วันที่ 2021-03-31][ผู้อ่าน 193]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32