องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  โครงการงานสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาและพิธ...[วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 214]
 
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมคัดกรอง กลุ่มเ...[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 221]
 
  ตรวจสอบ กรณีพบซากสัตว์ถูกทิ้งในพื้นที่[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 214]
 
  ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ และสอบถามข้อเท็จจริงผู้ขอรับ...[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 191]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยม ถามไถ่ ใส่ใจ ดูแล กลุ่มเปราะบาง[วันที่ 2021-06-30][ผู้อ่าน 375]
 
  การช่วยเหลือด้านนมผงให้กับเด็กที่มีอายุ 1 – 3 ปี จ...[วันที่ 2021-06-26][ผู้อ่าน 188]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด...[วันที่ 2021-06-23][ผู้อ่าน 181]
 
  ป้องกันโรคไข้เลือดออก และฉีดพ่นแมลงที่เป็นพาหะนำโร...[วันที่ 2021-06-22][ผู้อ่าน 185]
 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ทูลเกล้าฯฎีกา ขอพระราชทา...[วันที่ 2021-06-22][ผู้อ่าน 171]
 
  เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลตาพระยา [วันที่ 2021-06-17][ผู้อ่าน 195]
 
  การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผล...[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 159]
 
  ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 207]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38