องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ...[วันที่ 2020-07-25][ผู้อ่าน 235]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสร...[วันที่ 2020-07-22][ผู้อ่าน 300]
 
  โครงการงานสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและพิธีหล...[วันที่ 2020-07-07][ผู้อ่าน 259]
 
  กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และการพ่นหมอกควันกำจัดย...[วันที่ 2020-07-02][ผู้อ่าน 285]
 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษต...[วันที่ 2020-07-02][ผู้อ่าน 418]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร โดยการจัดซื้อข้าวพันธุ...[วันที่ 2020-07-02][ผู้อ่าน 386]
 
  โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (วันปล...[วันที่ 2020-07-02][ผู้อ่าน 455]
 
  การจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่คนพิการ ในตำบลตาพระยา[วันที่ 2020-07-02][ผู้อ่าน 227]
 
  ประชุมคณะทำงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโค...[วันที่ 2020-03-27][ผู้อ่าน 294]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-03-17][ผู้อ่าน 327]
 
  การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการ...[วันที่ 2020-03-10][ผู้อ่าน 351]
 
  โครงการปฏิบัติธรรม[วันที่ 2020-03-04][ผู้อ่าน 301]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31