องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 1...[วันที่ 2020-10-21][ผู้อ่าน 457]
 
  กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทส...[วันที่ 2020-10-14][ผู้อ่าน 224]
 
  โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นท...[วันที่ 2020-10-01][ผู้อ่าน 432]
 
  โครงการจัดตั้งคณะทำงานและเสวนาปัญหาขยะ [วันที่ 2020-09-30][ผู้อ่าน 250]
 
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี...[วันที่ 2020-09-29][ผู้อ่าน 319]
 
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานแ...[วันที่ 2020-09-25][ผู้อ่าน 255]
 
  ประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี 2563[วันที่ 2020-09-18][ผู้อ่าน 391]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในศูนย์พัฒนาเด็ก...[วันที่ 2020-09-03][ผู้อ่าน 324]
 
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อม...[วันที่ 2020-08-28][ผู้อ่าน 295]
 
  โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดตำบลตาพร...[วันที่ 2020-08-28][ผู้อ่าน 385]
 
  โครงการพัฒนาส่งเสริมและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางสังค...[วันที่ 2020-08-21][ผู้อ่าน 315]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563[วันที่ 2020-08-21][ผู้อ่าน 235]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32