องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  อบต.ตาพระยา ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เส้นบ้านแก้วเพชรพลอ...[วันที่ 2021-08-20][ผู้อ่าน 166]
 
  มอบถุงยังชีพบ้านทัพสยาม หมู่ที่ 15 [วันที่ 2021-08-17][ผู้อ่าน 203]
 
  ตรวจสอบ และสอบถามข้อเท็จจริงผู้ขอรับการช่วยเหลือสำ...[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 178]
 
  อบต.ตาพระยาจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ [วันที่ 2021-08-10][ผู้อ่าน 182]
 
  เตรียมพื้นที่ทำเป็นสถานที่กักกันตัวและโรงพยาบาลสนา...[วันที่ 2021-08-09][ผู้อ่าน 183]
 
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ถูกกักกันตัวตาม...[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 379]
 
  โครงการงานสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาและพิธ...[วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 216]
 
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมคัดกรอง กลุ่มเ...[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 223]
 
  ตรวจสอบ กรณีพบซากสัตว์ถูกทิ้งในพื้นที่[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 216]
 
  ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ และสอบถามข้อเท็จจริงผู้ขอรับ...[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 193]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยม ถามไถ่ ใส่ใจ ดูแล กลุ่มเปราะบาง[วันที่ 2021-06-30][ผู้อ่าน 381]
 
  การช่วยเหลือด้านนมผงให้กับเด็กที่มีอายุ 1 – 3 ปี จ...[วันที่ 2021-06-26][ผู้อ่าน 190]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39