องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ...[วันที่ 2019-07-15][ผู้อ่าน 590]
 
  โครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมา...[วันที่ 2019-07-02][ผู้อ่าน 375]
 
  กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...[วันที่ 2019-06-27][ผู้อ่าน 357]
 
  โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกี...[วันที่ 2019-06-25][ผู้อ่าน 725]
 
  โครงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธ...[วันที่ 2019-06-24][ผู้อ่าน 466]
 
  โครงการบริการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำป...[วันที่ 2019-06-17][ผู้อ่าน 408]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไ...[วันที่ 2019-05-16][ผู้อ่าน 1004]
 
  โครงการ Big Cleaning Day และโครงการ Big Cleannin...[วันที่ 2019-05-13][ผู้อ่าน 803]
 
  โครงการบรรพชาอุปสมบท บวชเนกขัมมจาริณี และปฏิบัติธร...[วันที่ 2019-05-02][ผู้อ่าน 458]
 
  โครงการฉีดพ่นยุงลาย กำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เ...[วันที่ 2019-05-02][ผู้อ่าน 441]
 
  โครงการบรรพชาอุปสมบท บวชเนกขัมมจาริณี และปฏิบัติธร...[วันที่ 2019-05-01][ผู้อ่าน 461]
 
  โครงการช่วยเหลือผู้ประสพภัยวาตภัย ประจำปี 2562[วันที่ 2019-04-26][ผู้อ่าน 419]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31