องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  โครงการ"สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ"[วันที่ 2021-04-19][ผู้อ่าน 298]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอ...[วันที่ 2021-04-09][ผู้อ่าน 312]
 
  พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอ...[วันที่ 2021-04-07][ผู้อ่าน 209]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ส...[วันที่ 2021-04-02][ผู้อ่าน 205]
 
  ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา 5 ปี(2565-2569)[วันที่ 2021-04-01][ผู้อ่าน 93]
 
  กิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพร...[วันที่ 2021-03-31][ผู้อ่าน 235]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันทุจริต...[วันที่ 2021-03-18][ผู้อ่าน 293]
 
  ลงพื้นที่เพื่อสืบหาญาติผูู้พิการ[วันที่ 2021-03-18][ผู้อ่าน 210]
 
  โครงการสระแก้วจังหวัดสะอาด ปราศจากขยะ (Big Cleanin...[วันที่ 2021-03-17][ผู้อ่าน 300]
 
  โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2564[วันที่ 2021-03-15][ผู้อ่าน 314]
 
  โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสัญจร ประจำปี 2564[วันที่ 2021-03-09][ผู้อ่าน 153]
 
  อบต.ตาพระยา ออกพื้นที่ประชาคมการขออนุญาตใช้พื้นที่...[วันที่ 2021-03-08][ผู้อ่าน 87]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21หน้า 22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39