องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563[วันที่ 2020-11-02][ผู้อ่าน 453]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมแ...[วันที่ 2020-10-27][ผู้อ่าน 457]
 
  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสม...[วันที่ 2020-10-23][ผู้อ่าน 291]
 
  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 1...[วันที่ 2020-10-21][ผู้อ่าน 490]
 
  กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทส...[วันที่ 2020-10-14][ผู้อ่าน 244]
 
  โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นท...[วันที่ 2020-10-01][ผู้อ่าน 524]
 
  โครงการจัดตั้งคณะทำงานและเสวนาปัญหาขยะ [วันที่ 2020-09-30][ผู้อ่าน 275]
 
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี...[วันที่ 2020-09-29][ผู้อ่าน 359]
 
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานแ...[วันที่ 2020-09-25][ผู้อ่าน 277]
 
  ประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี 2563[วันที่ 2020-09-18][ผู้อ่าน 446]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในศูนย์พัฒนาเด็ก...[วันที่ 2020-09-03][ผู้อ่าน 359]
 
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อม...[วันที่ 2020-08-28][ผู้อ่าน 337]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20หน้า 21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36