องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  อบต.ตาพระยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือก...[วันที่ 2021-03-05][ผู้อ่าน 358]
 
  ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้สูงอายุตำบลตาพระย...[วันที่ 2021-03-05][ผู้อ่าน 248]
 
  กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เน...[วันที่ 2021-03-02][ผู้อ่าน 229]
 
  จิตอาสาพระราชทาน[วันที่ 2021-03-02][ผู้อ่าน 229]
 
  อบต.ตาพระยา ให้ความร่วมมือสำนักงานพลังงานจังหวัดสร...[วันที่ 2021-02-24][ผู้อ่าน 323]
 
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ...[วันที่ 2021-02-23][ผู้อ่าน 210]
 
  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ อบต.ตาพระยา ลงพื้นที่เพื่...[วันที่ 2021-02-19][ผู้อ่าน 224]
 
  โครงการปันสุขคลายหนาวให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลตา...[วันที่ 2021-01-07][ผู้อ่าน 215]
 
  ่กองสาธารณสุข อบต.ตาพระยา มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาห...[วันที่ 2021-01-05][ผู้อ่าน 237]
 
  กองสาธารณสุข อบต.ตาพระยา มอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติด...[วันที่ 2021-01-02][ผู้อ่าน 256]
 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริง ก็รณีประชาชนร้องเรียนกลิ่นเหม็น...[วันที่ 2020-12-17][ผู้อ่าน 309]
 
  การลงพื้นที่เยี่ยมบัานครอบครัวผู้มีรายได้น้อย[วันที่ 2020-12-16][ผู้อ่าน 255]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22หน้า 23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39