องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 317 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา [ 28 ต.ค. 2562 ]56
222 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานของ อบต.ตาพระยา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2562 ]95
223 ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]54
224 รายละเอียดข้อบัญญัติประมาณการรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]53
225 รายงานรายรับ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]49
226 รายงานรายรับ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]52
227 จดหมายข่าวไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562 [ 14 ต.ค. 2562 ]57
228 การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประจำปี 2562... [ 4 ต.ค. 2562 ]55
229 การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2562 ]50
230 ประกาศใช้ใบเสร็จรับเงินในระบบ e-LAAS แทนใบเสร็จรับเงินที่เขียนด้วยมือ [ 1 ต.ค. 2562 ]99
231 รายงานผู้ค้างชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]93
232 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา [ 1 ต.ค. 2562 ]49
233 คำสั้่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]48
234 แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 ก.ย. 2562 ]51
235 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ก.ย. 2562 ]49
236 ประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]47
237 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 3/2562 [ 25 ส.ค. 2562 ]47
238 ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านตะโก) [ 8 ส.ค. 2562 ]47
239 โครงการกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 [ 24 ก.ค. 2562 ]46
240 โครงการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]53
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16